Archiwa tagu: Lachy

Lachy czy Lachowie?

Share

Może teraz, gdy prezydentem jest Andrzej Duda, związany między innymi ze Starym Sączem, dotrze do szerszych mas ludności, jak to się nieraz mawiało, że w Sądeckiem istnieje i żyje, bynajmniej nie jako tylko ciekawostka, ludność rdzenna, najrdzenniejsza, bo przez sąsiednich Rusinów zwana Lachami. A Lach to Polak. Ba, może wręcz Po-Lach, jak niektórzy przypuszczali, inni zaś i dziś to głoszą. Może nawet Lecha legendarnego nigdy nie było, ale Lach — jest, i to nie jeden.

Gwara Lachów Sądeckich („stolicą” wiejską tego regionu jest Podegrodzie) ma swe odmiany, które trudno jest uchwycić i opisać, ponieważ obfituje w niespotykane w polszczyźnie ogólnej i wariantywne zarazem zjawiska z zakresu samogłosek, w tym tak zwanych nosowych. Przed drugą wojną światową Eugeniusz Pawłowski notował stan ówczesny. Dziś wiele się zmieniło. Nie mówię jednak o zaniku gwary, lecz o jej rozwoju!

Jednym z przejawów tego są konkursy gwarowe. Główny nazywa się Lachoskie Godonie. Objaśniam, że forma godonie, choć może dziwić innych Małopolan, a także Wielkopolan i Ślązaków, jest w regionie sądeckim prawidłowa. Tam staropolskie krótkie a przed spółgłoską nosową przechodzi w o. Dzieje się tak też w lachowskiej części powiatu Limanowskiego i w mowie Górali okolic Łącka (powiat sądecki, śliwowica) i Kamienicy (powiat limanowski, jakie tam specjały! przyjedźcie w niedzielę na konkurs komionickich śpiywek).
Wracajmy do Lachów. Odbył się konkurs w tym roku w Niskowej. Ciekawa relacja w lokalnym portalu sądeczanin.info. Proszę popatrzeć na stroje!


Lachy, Lachowie, Lasi?

A tytułowe pytanie nie jest proste. Ponieważ nazwy wielu tzw. grup etnograficznych pochodzą od przezwisk, tak, nie bójmy się tego stwierdzenia, to niejednokrotni pociągało to za sobą istnienie mianownika liczby mnogiej jakby deprecjatywnego — te Lachy, a nie ci — Lachowie lub Lasi. Pełen szacunek dla lokalnej kultury!

Konkurs w Podegrodziu

Share

Odbywa się w Podegrodziu Druzbacka — Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych.

Tak na początku konkursu grała muzyka ze Stronia:

Stroje i muzyka, charakterystyczne dla regionu, są dumą i radością bardzo wielu ludzi. Także rodzime gwary — i stąd obecność dialektologa w jury konkursu oraz łączenie kultury z językiem na stronie dialektologia.pl


Ponieważ to muzyka, a nie tekst gwarowy, który można by komentować dialektologicznie, pozwolimy sobie na malutką dygresję o granicach. Muzycy ze Stronia w powiecie limanowskim występują w strojach podobnych do noszonych w Podegrodziu w powiecie nowosądeckim. To dlatego, że w XV wieku (a może i 150 lat wcześniej przypisano ich do odwiecznej parafii w Podegrodziu). Mieli godzinkę do kościoła — chyba że krócej, bo szybciej dawniej chodzili, albo trochę dłużej, bo drogi nie były tak wygodne jak dziś.