Archiwa tagu: dialekt małopolski

Dyktando świętokrzyskie 2018

Share

Może się Echo Dnia, źródło niniejszej informacji, nie obrazi, że całą niemal notkę tutaj przytoczę. 3 marca 2018 roku odbędzie się już po raz drugi świętokrzyskie dyktando. Pojechałbym, ale rodzina idzie na dyktando krakowskie, więc muszę zostać w stolicy.

Uczestnicy oprócz sprawdzenia swojej ortografii będą mogli również zapoznać się z tradycją, kulturą i obyczajami Gór Świętokrzyskich. Jak mówi Dariusz Skiba, burmistrz miasta i gminy Bodzentyn: – Dyktando jest wspaniałym nośnikiem kultury i obyczajowości, które do dnia dzisiejszego funkcjonują na naszym obszarze. Oprócz sprawdzenia samego siebie będzie można również zapoznać się z wieloma regionalnymi ciekawostkami – mówi. W wydarzeniu wziąć mogą udział mieszkańcy regionu, ale także województwa.
– To nie tylko dobra zabawa, lecz także wyraz troski o nasz region – mówi Wojciech Kózka, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej. Dyktando odbędzie się w sobotę, 3 marca w świetlicy wiejskiej w Wilkowie o godzinie 12. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej.

Dyktando w gwarze świętokrzyskiej — świetna metoda promowania, wskrzeszania, oswajania, przywracania do łask, destygmatyzowania języka ludzi, którzy żyją tu od wieków. Tak, od wieków. Pisał o tym z wielkim zacięciem miłośnik języka Stefan Żeromski.

Unikając życia, dość zgiełkowego, które się wytwarzać zaczęło wokół klasztoru świętego Krzyża, eremici, czyli ludzie poszukujący dla siebie “życia ostrego”, uchodzili w coraz głębszą puszczę, poza najwyższą z gór, Łysicę. Dolina, która od stóp Łysicy rozciąga się aż do Zagnańska, a leży między górami — Łysicą, Strawczaną, Bukową i Klonową z jednej strony, a Kamieniem kraińskim, Radostową i Kamieniem mochockim z drugiej, zamknięta ze wszech stron, przerżnięta wodami Czarnej Nidy, co ze źródła świętego Franciszka na Łysicy wypływa, a bierze w siebie strumienie ze wszystkich gór okolicznych i, wyłamawszy ujście dla siebie między górami Radostową i Kamieniem mochockim, uchodzi ku Leszczynom — była wówczas pokryta jednostajnym głuchym borem, rosnącym na “gozdach”, mokradłach i smugach. Za mego dzieciństwa ta dolina, najściślejsza moja ojczyzna, pokryta była śladami dopiero co wytrzebionego lasu, wykarczowanych “odpadków” leśnych, albo pniakami po lesie niedawno wyrąbanym. Opowieść ludzka mówiła o starych borach, które okrywały sobą całą tę przestrzeń, jako o widowisku niedawnym. W wieku XV i dawniej, dolina ta była dzikiem, jednolicie leśnym, posępnym, zimnym, mokrym pustkowiem. Środek jej zajmowało uroczysko, zwane Wilków, dalej Ciekoty, Międzyrzecze. W pobliżu jedynej drogi, prowadzącej ze świata do dziedzin biskupich w Bodzentynie i Tarczku, była jakowaś osada Wzorki, świadcząca o pierwszej próbie worywania się w puszczę. Droga, którą można by nazwać biskupią, prowadziła ze stolicy tych stron i stolicy możnych arcykapłanów krakowskich, — z Kielc na ich dworzec myśliwski — Wolę Kopcową, przebywała rzekę Czarną Nidę w bród w miejscowości Cedzyna, i szła na Leszczyny, obok odosobnionej góry, wysuniętej na południe z łysogórskiego pasma, a noszącej nazwę Stróżna, do Krajna, rozległej wsi biskupiej. Tu teren gwałtownie podnosił się w górę, a droga wdzierała się na przełęcz górską pod Łysicą, zniżała się ku owym Wzorkom i wilgotną doliną między górami Strawczaną a Łysicą zmierzała do Bodzentyna. Ażeby dziś przebyć tę drogę, trzeba być przyzwyczajonym do dróg polskich, mieć zdrowe kości i nerwy, gdyż i dziś na niej źle osadzone w zębach plomby wylatują. Za czasów biskupa Lamberta, który z królewiczem Emerykiem miał nieść z Kielc drzewo Krzyża Świętego na Łysiec, był to, zapewne, korzenisty i pełen wybojów szlak wśród puszczy. W miejscu, gdzie dziś stoi klasztor świętej Katarzyny, drogi rozwidlają się: jedna dąży w stronę Bodzentyna, a ślad drugiej wdziera się na samą górę Łysicę. I dziś jeszcze można rozpoznać w lesie kierunek drogi, idącej w zakosy ku szczytowi góry, a później jej grzbietem aż do świętego Krzyża na Łyścu. W tym rozwidleniu dróg od niepamiętnych czasów stał jakiś dom dla pielgrzymów oraz kaplica. Tutaj także musieli się przytulić eremici świętokrzyscy.

Od czasu rewelacyj Brücknera i zachwytów Żeromskiego w Snobizmie i postępie czasu niemało upłynęło, a badacze Kazań świętokrzyskich, poznańscy pod wodzą Tomasza Miki i inni, wiele napisali o genezie zabytku. Spójrzmy na te cudem zachowane w postaci pasków teksty artystyczne i archaiczne.

Żeromski sądził, że współczesna mu gwara okolic Świętego Krzyża (Łyśca) kontynuuje tę samą średniowieczną materię kazań. Dlatego porównywał:

Czy w dzisiejszej gwarze wsi Krajna, Wzorków, Święta Katarzyna, Wilkowa, których ludność do tegoż kościoła stale uczęszcza, nie została którakolwiek z tych dawnych form mowy? Mam tę gwarę w uchu z dzieciństwa i młodości, jest to moja mowa, która każdą myśl i czucie osnuwa sobą, lecz dawno żywo brzmiącej nie słyszałem, to też nie mógłbym dać odpowiedzi. Muszę się posługiwać słownictwem pilnego zbieracza mowy, obyczajów, pieśni podań i wierzeń kieleckich, ks. Władysława Siarkowskiego. W mowie ludowej tamtejszej ten zbieracz notuje takie wyrażenia, jak — “ty koni jesce ze stajnie nie wysły, — ty co nocowały wyjechały ju”, analogicznie do “ty to króle” z “Kazań Świętokrzyskich”. Formy stare w mowie ludowej, jak: “wołałemzem ciebie, aby przysedeś do domu, wywałkowałamzem” — profesor Lucjan Malinowski tłumaczy, jako starą formę, złożoną z imiesłowu wołał, ze słowa posiłkowego jeśm, do którego dodano po raz drugi jeśm. Jest to więc w ludowej wymowie podane: wołał jeśm że jeśm. Używanie czasu zaprzeszłego: “poszed tatuś beł wczora z nam, — liczby podwójnej — wa, naju, waju, nama, wama — “żeby wa nie znalazła, dla waju, z wama. Starymi zdają mi się być takie wyrażenia, jak — nikiedy w znaczeniu nigdy, — dowolnie w znaczeniu dostatecznie, — lichy w znaczeniu słaby, biedny (lichota — bieda w Kazaniach), barsy — gorszy, — białogłowa, — okrzyk potwierdzający biedyć-ta! (bie-dyć-tak!)

A o czym pamiętać na dyktandzie? Między innymi o tym, żeby się nie włączała „autokorekta” dopisująca ogonki przy literach. O ile mnie bowiem pamięć nie myli, w Górach Świętokrzyskich odpowiednikami ogólnopolskich ę i ą zazwyczaj są e i o — samogłoski bez rezonansu nosowego. Mówi się więc: pod Świetym Krzyzem, zob mi sie ruso. Kto przyjedzie lub przyjdzie  świętować swoją językową świętokrzyskość, na pewno nie pożałuje.

 

 

W Wiśniowej pogodojmy i pogodojwa

Share

Już za dwa tygodnie w Wiśniowej odbędą się Bajania nad Krzyworzeką. To spotkanie także osób, które chcą coś opowiedzieć gwarą swojej wsi, a nawet swojej części wsi — taką, jak ją pamiętają z rodziny i sąsiedztwa, jakiej i dziś można posłuchać, jeśli się zdejmie słuchawki z uszu 😉 Przyjdźcie.
Informacja, regulamin, karta zgłoszenia
GOK Wiśniowa zaprasza uczestników z Gminy Wiśniowa i gmin sąsiednich. To całkiem spory i ciekawy obszar. Na pewno w każdej miejscowości jest ktoś, kto by umiał coś powiedzieć. Czas się znajdzie, no chyba że ktoś w tym roku ma wesele.


Napisałem: pogodojmy i pogodojwa (w polszczyźnie standardowej: pogadajmy, pomówmy). To dokładnie to samo — pierwsza osoba liczby mnogiej. Ale w okolicach Wiśniowej przebiega granica tej wymowy. Tak na sto procent to nie wiem, którędy dokładnie ta granica przebiega. Pod patronatem Narodowego Centrum Kultury jest tam teraz przeprowadzany projekt, w którego ramach młodzi językoznawcy z Wydziału Polonistyki UJ robią badania gwarowe. Wywiady z pojedynczymi osobami zawsze można wspomóc, choćby właśnie „przyniesieniem” swojej gwary do GOK-u, informacją o osobie znakomicie mówiącej archaiczną wersją gwary, wzbogaceniem wiedzy wszystkich zainteresowanych i dialektologii jako takiej.
Gdzie się śpiewa Idziewa, idziewa, drózecki nie wiewa, a gdzie Idomy, idomy, drózecki nie wiomy? A może są wersje pośrednie?


Pozwoliłem sobie na wyfiltrowanie z urzędowego spisu miejscowości RP nazw wsi i ich części z gmin objętych zaproszeniem na Bajania nad Krzyworzeką, które mają się odbyć w Wiśniowej. W zakres zaproszenia wchodzi Gmina Wiśniowa i gminy sąsiednie, czyli: Dobczyce, Myślenice, Pcim i Raciechowice z powiatu myślenickiego oraz Mszana Dolna, Jodłownik i Dobra z powiatu limanowskiego. Obszar jest zróżnicowany etnograficznie — w największym skrócie obejmuje co najmniej trzy duże formacje: Krakowiaków, Lachów i Górali. W szczegółowych podziałach Lachów dzielą uczeni na Szczyrzyckich i „od Dobrej”, a Górali na Zagórzan i Kliszczaków (od „klyscy” na portkak). Jest o czym pogadać, małopolskim dialektem. Mających nazwę wsi i ich miejscowości jest ponad tysiąc czterysta. Niech się w co dziesiątej choćby znajdzie ktoś chętny do pogwarzenia, pobajania nad Krzyworzeką!


Czyli organizatorzy zapraszają Uczestników z następujących wsi i ich części:
Gmina Dobczyce: Bieńkowice, Bór, Brzączowice, Brzegi, Brzeziny, Brzezowa, Burletka, Bystrzyca, Czerwona, Dębnik, Dębowa, Dobczyce, Dulany, Dział, Działy, Dziekanka, Dziekanowice, Dziudża, Dziurak, Gaik, Gaiska, Gaiska, Gaj, Górki, Górkówka, Grabowa, Granice, Gwoździówka, Kaszówka, Kędzierzynka, Kornatka, Kozińce, Krzyżówki, Marwin, Niezdów, Nowa Wieś, Osicze, Pod Górą, Pod Granicą, Podlas, Podlesie, Porabie, Przymiarki, Rola, Rudnik, Sarnulki, Siciny, Sieraków, Sikorzyniec, Skrzynka, Stadniki, Stojowice, Targoszyna, Węgielnica, Węgielnik, Wiatrowice, Wielka Góra, Wielka Góra, Zabawie, Zadziele, Zalesie, Zarabie, Zarabie, Zbyszkówka
Gmina Jodłownik: Abramowice, Bazyńskie, Borek, Brzeg, Brzezie, Brzezowa, Bucówka, Bucze, Dalnia, Dąbrowica, Dąbrówka, Dobroniów, Dobroniów, Dolny Szyk, Dział, Działy, Folwark, Gaik, Godusza, Góra Świętego Jana, Górki, Górki, Górki, Granice, Gruszów, Janowice, Jodłownik, Kałuże, Kamieniec, Knyszów, Kostrza, Krasne-Lasocice, Lipie, Lipińskie, Łączki, Łęg, Malerz, Mała Wieś, Markuszowa, Miękinów, Moczary, Mokra, Mstów, Na Łazy, Owsiana, Pawłówki, Plac, Pobręczyn, Pod Kostrzą, Podczacze, Podczacze, Poddębie, Poddębie, Poddziele, Podgrobla, Podkostrze, Podlas, Podlesie, Podlesie, Podlesie, Pogorzany, Poręby, Przedewsie, Przylesie, Raciborzany, Rola, Różnowa, Rzeki, Sadek, Sadkówki, Sadzawki, Sewiołówka, Słotwina, Słupia, Smykań, Sośnie, Stronie, Szczyrzyc, Szyk, Wadzyn, Wądoły, Wielka Wieś, Wieniec, Wilkowisko, Zagórze, Zagórznie, Zalas, Zalesie, Zarzecze, Zielona, Zimna Woda
Gmina Dobra: Antoniów, Biedówka, Bocony, Bolsęgi, Brzegi, Bulaki, Butorówka, Chomy, Chyszówki, Cyrla, Czechy, Czernki, Czernki, Do Białonia, Do Biernata, Do Broga, Do Chochoła, Do Cygali, Do Ćwiecia, Do Drożdża, Do Flisara, Do Galasa, Do Gorli, Do Jakubca, Do Jani, Do Judki, Do Judy, Do Kaima, Do Kaszy, Do Kiwaja, Do Kurka, Do Kutry, Do Kuźli, Do Lacha pod Fabryką, Do Lacha pod Kościołem, Do Lacha pod Krzyżową, Do Liszki, Do Łukaszki, Do Maludego, Do Masłonia, Do Miśkowca, Do Myszy, Do Nawieśniaka, Do Noworolnika, Do Ogryzka, Do Olejarza, Do Palacza, Do Pali, Do Palki, Do Palkija, Do Pawlaka, Do Piechówki, Do Plaskonia, Do Plenia, Do Płoszczycy, Do Porucznika, Do Przybytka, Do Rakoczego, Do Rybki, Do Sabury, Do Sarysza, Do Sendyka, Do Szerszenia, Do Świdra, Do Wątora, Do Żołądka, Dobra, Dolna Przenosza, Dół, Drągówka, Drzyzgi, Dudziki, Dział, Działy, Folwark, Folwark, Fudaleje, Gąsiory, Gdowicze, Glińce, Góry, Góry, Gronie, Gruszowiec, Janiki, Jany, Jarosze, Jaz, Jopły, Judy, Jurków, Kaczory, Kalety, Klimkówka, Klimkówka, Kliny, Kołodzieje, Kosmale, Kowalówka, Kozy, Krawce, Krawce, Krawce, Kretówki, Króle, Krzaki, Krzenowiska, Krzysztofy, Kuchty, Kuligi, Lachy, Lęckosiówka, Łagodówka, Ługowina, Łysarzówka, Maćkowce, Matacze, Michałki, Miłki, Miśki, Mocarze, Moczarniki, Mordele, Morgi, Mrózki, Mysze, Na Dziale, Na Granice, Na Potoku, Na Wesołą, Oszczędy, Pająkówka, Palenica, Palkije, Parużniki, Pietrzki, Piwkówka, Plebańskie, Pod Działem, Pod Góry, Pod Groń, Pod Kuchtą, Podedwór, Podlas, Podlesie, Podwale, Polana, Porąbka, Potaśnia, Potok, Potoki, Potoki, Pólki, Pólkówka, Półrzeczki, Przenosza, Przylasek, Rola, Rola, Rola, Rubisie, Rynek, Rynek, Rzepki, Sakta, Sermakówka, Siciarze, Skrzydlna, Słuchanki, Słuchany, Słuchany, Smolenie, Sroki, Stefany, Stóse, Stróża, Stysiówka, Szerszenie, Szlagi, Szlagówka, Ślimaki, Śliwówka, Świstaki, Tokarzówka, Tomery, Tracze, Trzopki, Trzopki, Turki, U Czarnego, U Polowego, Urbasie, Walczaki, Węgrzyny, Wielka Droga, Więcygóra, Wilczyce, Wilki, Wilkówka, Wisielnice, Wojtówka, Wola Skrzydlańska, Wróblówka, Wyrwichy, Za Działem, Za Górką, Za Ulicą, Zadziele, Zagroda, Zakopiec, Zalasek, Zaświercze, Zawady, Żaki
Gmina Mszana Dolna: Adamy, Aksamity, Antosze, Baniki, Baniki, Bańkówka, Barany, Bartosiówka, Bednarzówka, Bednarzówka, Biedaki, Biedaki, Bielaki, Bieńki, Bieńki, Biłkówka, Bobolówka, Bodziochy, Bogacze, Bolsęgi, Bołdony, Borki, Bożki, Bryje, Bryjówka, Brzanówka, Brzegi, Brzegi, Brzeżek, Budzyń, Bulaki, Bulaki, Bulaki Dolne, Burdziany, Butory, Buzdygówka, Capki, Ceklarze, Cerki, Chachatki, Chałupki, Chąsiówka, Chęcie, Chęciny, Cholewy, Chorągwiccy, Chrustki, Chrustki, Cieluchówka, Ciemniaki, Ciernie, Cierpiele, Cieże, Cygale, Czaple, Danaje, Dawce, Dawczaki, Derczaki, Do Adama, Do Babiarza, Do Barana, Do Bartoszka, Do Bolsęgi, Do Bydłonia, Do Chowańca, Do Cyrka, Do Czarnoty, Do Daniela, Do Dyzmy, Do Filipiaka, Do Gawrona, Do Grochala, Do Grzesiaka, Do Jakubiaka, Do Jędrzkowca, Do Juszczaka, Do Kani, Do Karczmarczyka, Do Kopcia, Do Kotarby, Do Kowala, Do Krupy, Do Krzysztofka, Do Kuca, Do Kurzawy, Do Lacha, Do Lipienia, Do Michalaka, Do Młyna, Do Moczugi, Do Mrożka, Do Muchy, Do Nawary, Do Niedośpiała, Do Owsianiaka, Do Piotra, Do Płoskonki, Do Podleśniaka, Do Sełusa, Do Siekacza, Do Stożka, Do Szarka, Do Szczepańskiego, Do Szczypki, Do Szewca, Do Widzisza, Do Woźniaka, Do Wróbla, Do Zagrzebniaka, Do Zgrzebniaka, Do Żądły, Drągi, Drągówka, Drobole, Dudy, Dudziki, Dudziki, Dwór, Dwór, Dział, Dziedziny, Dziedziny, Dziedziny, Dzirgonie, Dziurki, Farganusy, Fijasy, Fijasy, Filipy, Fligi, Florki, Folwark, Folwark, Folwark, Fornale, Fornale, Frankówka, Fudry, Gabory, Gargasy, Gazdy, Gliniki, Glisne, Gocałki, Gocały, Gołdyny, Gościeje, Górki, Górna Wieś, Górnie, Góry, Gronoszowa, Gruszkówka, Gryzy, Grzesiaki, Gucie, Guzary, Halczaki, Horniki, Hyrb, Jackowce, Jadamy, Jagodówka, Jamrozy, Janasy, Janie Niżne, Janie Wyżne, Janówka, Jantosze, Jantusiówka, Jańczury, Jasicówka, Jasionów, Jopki, Jurki, Kalety, Kalety, Karbowniki, Karczmisko, Karkulki, Kasina Dolna, Kasina Górna, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Kazamaty, Kiczmale, Kiece, Klępówka, Klimki, Klimkówka, Klupki, Knapczyki, Knowy, Kocuby, Koczaje, Kołacze, Kołacze, Kołbony, Kołbony, Kopytki, Kopytki, Kordy, Kościelniówka, Kotówka, Koty, Kowalówka, Kozery, Koziołki, Kółkówka, Kózakówka, Krausy, Krągła Choina, Kroczaki, Krupciówka, Krupówka, Krupy, Krupy, Krystusy, Krzystki, Krzystki, Krzysztofy, Ksiki, Kubiki, Kubowicze Dolne, Kubowicze Górne, Kucharze, Kuczaje, Kuligi, Kulówka, Kunochy, Kuśnierze, Kuternogi, Lachówka, Lachy, Laskówka, Leśniaki, Lewki, Ligasy, Lipowa Wola, Liszki, Lubomierz, Ludwy, Lulki, Łabuzówka, Łabuzy, Łabuzy, Łabuzy, Łacne, Łaniaki, Łączki, Łążek, Łętowe, Łopuszne, Łostówka, Łukasze, Łysak, Machaje, Maczugówka, Majdówka, Majeranówka, Majerany, Majerówka, Malce, Marcaki, Marczaki, Mardauszówka, Marki, Marki, Marszałki, Mastki, Maślaki, Mazanka, Mazgaje, Miasto, Michalaki, Michory, Mikuły, Mirki, Mistarze, Miśki, Mizery, Młaka, Młynarze, Młyny, Moczarze, Morgi, Mrózczaki, Mrózki, Mszana Dolna, Mszana Górna, Muchówka, Murzyny, Muzykówka, Mysze, Myszoglądy, Na Łęgu, Nawarówka, Nawieśniaki, Niedojady, Niedośpiały, Nowa Wieś, Nowaki, Nowaki, Nowaki, Nowaki, Obłazy, Ogiele Dolne, Ogiele Górne, Olechy, Olszówka, Pajdy, Pajdziki, Palacze, Paliwody, Palkije, Paluszki, Pańskie, Pańskie, Paszki, Pawlaki, Pazdury, Perze, Pieczonka, Piekarczykówka, Piekarzówka, Pietry, Piszczki, Pizdury, Pizdury, Plebania, Podgrobla, Podgródek, Podlesie, Podlesie, Podlesie, Podłazie, Podświątkówka, Pokuta, Polaki, Potok, Prośki, Przymiarki, Przysłop, Przysłopek, Puciaki, Pulkówka, Puty, Pyrze, Raba Niżna, Rataje, Rażne, Rogi, Romasy, Rusiny, Rydzonie, Rymazówka, Rynek, Rzeki, Rzepki, Sabury, Sawały, Sąpki, Sentyrze, Siarki, Siemienie, Siewiory, Skalisne, Skalskie, Skiby, Skowronki, Skrzatki, Skwarczki, Słomka, Smreczniki, Snoza, Snozy, Sobczaki, Sochówka, Sołtysy, Spyrki, Stachury, Staniki, Stecki, Stróziki, Sukówka, Surmy, Sutory, Sutory, Sutory Górne, Szarki, Szczepaniaki, Szczypty, Szklanówka, Sztudry, Szymony, Szynaliki, Ścibory, Ściurki, Ślagi, Ślusarzówka, Śmieszki, Świątkówka, Talarki, Tatki, Terawa, Tobołówka, Toboły, Toboły, Tomery, Trybuły, Trybusy, Trzeciaki, Trzepaczki, Turonie, Tworki, U Kraski, Uchryny, Wadele, Wajdy, Waligóry, Warwasy, Warwasy, Wątory, Wcisły, Węglarze, Węglarze Dolne, Węglarze Górne, Widzisze Niżne, Wiklarze, Wilczaki, Witki, Włodarze, Wnękówka, Wojtasie, Wojtyczki, Wonioły, Wójciaki, Wójciki, Wójty, Wróble, Wrzecionki, Wsoły, Wydry, Wydry, Zadworze, Zagórki, Zagóry, Zagroda, Zagroda, Zagrody, Zagródcze, Zapotocze, Zarabie, Zarabie, Zarębki, Zawodzie, Zązki, Ziajkówka, Ziemianiny, Ziębiaki, Zięby, Złotniki, Złydachy, Zośki, Żabówka, Żaby, Żądłówka, Żury, Żyły
Gmina Myślenice: Babia Góra, Banowice, Baranówka, Betlejem, Bęczarka, Borzęta, Borzyny, Brzeg, Brzeg, Brzeg, Brzeżki, Budziaki, Bugaj, Bulina, Bysina, Chełm, Czarny Las, Dąbrowa, Dolne Przedmieście, Dół, Dół, Dół, Droginia, Dworskie, Dwór, Dział, Działy, Działy, Folwark, Gać, Gazdówka, Głogoczów, Gościniec, Góra, Góra, Góra, Górne Przedmieście, Granica, Granice, Grotówka, Grzebieniówka, Hołujówka, Janiówka, Jasienica, Jawornik, Jaworzna, Jochymówka, Kaniówka, Klępówka, Kmiecie, Kobylica, Końcawieś, Koperkówka, Kotoń, Kowalówka, Krupówka, Krzyszkowice, Kwintówka, Leśniakówka, Leśniczówka, Łęki, Maciągówka, Maliny, Morgi, Morusówka, Morycówka, Myślenice, Na Dział, Nowa Wieś, Nowa Wieś, Opydówka, Osieczany, Pałki, Panusiówka, Perówka, Piesaki, Piłogrzbiet, Pochoniówka, Pod Dębiną, Pod Kamiennikiem, Pod Kamiennikiem, Podgościniec, Podlesie, Podlesie, Polanka, Poręba, Poręby, Poręby, Potok, Przylesie, Przymiarek, Przymiarek, Psiary, Pustać, Radlanki, Rozumówka, Serwiniec, Setlówka, Sękówka, Skotnica, Skotnica, Stradom, Styrek, Syberia, Szwaby, Talagówka, Tarnówka, Tarnówka, Trzemeśnia, Tulej, Tulej, Tyrol, Wątorówka, Wilkówka, Wincentówka, Wołkówka, Wołówki, Wrzosy, Zagórzyniec, Zagroda, Zagrody, Zakościele, Zalas, Zamłynie, Zarabie, Zarabie, Zarębówka, Zasań, Zawada
Gmina Pcim: Balinkowa, Balowo, Bania, Bąkowo, Błachutówka, Bryle, Burtanowa, Bylicówka, Chabiedy, Chałupniki, Chorwatówka, Ciusiowo, Cupiny, Druzdały, Dyrdy, Dziadki, Dział, Działy, Dziubkowa, Firkowo, Folusznikówka, Gancarzówka, Gierczynowo, Godawówka, Gorylowo, Górniaki, Górzany, Grabkowo, Gracze, Gromkówka, Hajdamaki, Hajduki, Hodurkowo, Jamrozówka, Jaroszowo, Jaz, Jeleniowo, Jędrzejaki, Jobkowo, Kępa, Kęsoniowa, Klaklino, Klaklowo, Klimasy, Klubino, Klubowo, Koczury, Kolbiarze, Kolbówka, Kołki, Korzeniowscy, Kotoń, Kowalikowo, Kowalowa, Kowalowo, Kozakówka, Koźmice, Krawcy, Krzywice, Kubice, Kuce, Kucharze, Kudłacze, Kuligowo, Kumosiówka, Leksandrówka, Leśniczówka, Ligęzy, Łatasówka, Łopaty, Łysina, Łyżniaki, Madoń, Mała Gromada, Mała Sucha, Małe Ulmany, Marchówka, Marszałkówka, Marytowo, Mastele, Matlakówka, Mądrowo, Mentolowo, Miłogoszcz, Mirkówka, Mirochnowo, Mizerówka, Mleczkowo, Młynarczykówka, Moskalowo, Mosnowo, Niedźwiedziowo, Niwa, Nychówka, Obajtki, Olejarze, Orawinowo, Ornatówka, Pabiski, Pabisówka, Paszkówka, Pcim, Pieruniaki, Piszczki, Piszczkowo, Płaczkowo, Płoszczycowo, Pod Górą, Poddziele, Podłaty, Podoły, Protoszowo, Raźniaki, Rejestówka, Rogi, Rogowo, Sekułowo, Siódmowo, Skrzeczkowa, Słowikowo, Słowikówka, Solawy, Spyrowo, Sragówka, Stopkowo, Strączkowa, Stróża, Sufletowa, Swachtowo, Szewcówka, Szostkowo, Śliwiakówka, Średnia Sucha, Świątki, Tatowo, Trzebunia, Trzebunka, Tuptówka, Tyrpułowo, Uchacze, Wątorowo, Wielka Sucha, Wielkie Ulmany, Wierciakowo, Wincanty, Witkówka, Wnękowa, Woźnicowa, Wójcikowo, Wronowo, Zagroda, Zagroda, Zagrody Słoneczne, Zagrody Zapaczne, Zarabie, Zarębek Plebański, Zarębki, Ziębowo, Zięby, Żabowo Dolne, Żabowo Górne, Żołądkówka
Gmina Raciechowice: Bielany, Bigórzówka, Bojańczyce, Brzezie, Brzeziny, Bukownik, Burdak, Burdele, Czasław, Dąbie, Dąbrowy, Drogi, Dwór, Dział, Dział, Dzielce, Feledówka, Granice, Gruszów, Gruszówek, Kawec, Kobyle, Kolawy, Komorniki, Kopaliny, Krzemionki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Kwasowice, Łazy, Łyskówka, Matrosie, Mierzeń, Międzydebrze, Międzylesie, Moczury, Mogiłki, Mogiłki, Nadedwór, Nalesie, Nalesie, Niwa, Olszyny, Padoły, Patelówka, Poddębina, Podgiełdzie, Podgóra, Podkamień, Podkamień, Podkawiec, Podlas, Podlubomierz, Podogród, Podybie, Poręba, Poznachowice Górne, Raciechowice, Równie, Rzeka, Rzeki, Rzeki, Sarnulki, Sawa, Sawa, Sosnowa, Spólniki, Talisówki, Tłoki, Wądolista, Widoma, Wierzchowina, Wierzysko, Wieża, Wolica, Wrzosy, Wzory, Zabrzegi, Zabrzegi, Zalesie, Zapac, Zarębki, Zarębki, Zawale, Zegartowice, Żerosławice
Gmina Wiśniowa: Bajerówka, Balice, Bąkówka, Bednarzówka, Berdechów, Blich, Bogaczówka, Browarzysko, Brzeg, Budy Różańskie, Bukowe Budy, Bukowina, Buniorówka, Burdelówka, Burdelówka, Capówka, Capówka, Chebdówka, Ciastoniówka, Cibówka, Ciepciówka, Cyganówka, Czernin, Doły, Dominikówka, Dominówka, Dół, Dół, Dół, Dół, Dół, Dół, Dół, Drabówka, Drożdżówka, Dudniacz, Dwór, Dyrdoszówka, Dyrdoszówka, Dziadkówka, Dział, Dział, Dział, Działek, Działy, Dzilik, Flakówka, Foszczkówka, Galejówka, Gary, Gazdówka, Glichów, Góra, Góra, Góra, Góra, Góra, Góry, Grabiny, Granice, Granice, Granice, Granice, Granice, Jamrozówka, Janiówka, Jaszczurowa, Jazowa, Judaszówka, Jurkówka, Kalembina, Kalisówka, Kaniówka, Kąty, Kluzówka, Kobielnik, Kolonia, Koło Cerkwi, Konieczniówka, Kośmidrówka, Kowalówka, Kozłówek, Kożuchów, Kretówki, Krosno, Krzysztorówka, Kucmówka, Kudłaczówka, Kurpielówka, Kusówka, Kuszówka, Lanckorona, Las, Leszczyny, Leśniakówka, Libiaszówka, Lipnik, Lisówka, Lisówka, Liwek, Łyskówka, Majdówka, Majdówka, Mały Las, Markówka, Markuszowa, Marolówka, Matejkówka, Matyjówka, Michalikówka, Młyn, Morajkówka, Murzynówka, Murzynówka, Murzynówka, Mutówka, Nawsie, Niebylec, Niebylec, Niewodna, Nowa Wieś, Nowiny, Obajtkówka, Obszary, Olejarzówka, Oleskówka, Oparówka, Pająkówka, Pałączki, Parylówka, Pasternik, Piasek, Pilchówka, Pisarzówka, Pniaki, Pod Gościńcem, Pod Lasem, Pod Lasem, Pod Lasem, Pod Lasem, Pod Młynem, Podgrodzisko, Podgrodzisko, Podjaworzyce, Podjaworzyce, Podlas, Podlesie, Podlesie, Podlesie, Podlesie, Polakówka, Ponikwa, Poznachowice Dolne, Półanki, Przylaski, Przylaskówka, Pstrągówka, Radoniówka, Rakówki, Rędzina, Rokoszówka, Różanka, Rykszawy, Rzeka, Rzeki, Rzeki, Rzeki, Rzeki, Rzeki, Siwiałkówka, Solarzówka, Stawiska, Stawiska, Sternalówka, Suktówka, Szufnarowa, Szynalówka, Śmiglówka, Środek, Świerczyna, Świrna, Tokarzowa, Tokarzówka, Tomerówka, Tomerówka, Tułkowice, Walasówka, Weszkówka, Węgierskie, Węglarzówka, Węglówka, Wielka Droga, Wierzbanowa, Wilki, Wilkówka, Wiśniowa, Wiśniowa, Wosiówka, Wytrząska, Za Górą, Za Górą, Za Krzyżem, Za Torem, Za Torem, Za Wodą, Zagórze, Zagroda, Zarzecze, Zawiszówka, Zwierzówka