Senator A. Grzyb o wsparciu dla gwar

Share

Andrzej Grzyb, regionalista kociewski, sensownie argumentuje, że należy ożywić zapis ustawowy o wspieraniu gwar:

To dobry pomysł. Nic nie stoi na przeszkodzie, by został zrealizowany, ale musimy wiedzieć o jednym. Na Kociewiu mamy do czynienia z gwarą regionalną, która jest odmianą języka polskiego. Jest skarbnicą przechowującą zarówno stare cechy języka polskiego, jak i cechy lokalne. Co do ustawy o języku polskim, to należy ją uzupełnić o zapisy, które będą pozwalały na zachowanie, propagowanie i finansowanie gwary. Tym bardziej, że jest to zgodne z duchem i zapisami konwencji o niematerialnym dziedzictwie kulturowym. W przyszłym tygodniu w Senacie odbędzie się seminaryjne spotkanie Komisji Kultury i Środków Przekazu poświęcone gwarom polskim. W programie przewidziano referaty odnoszące się do stanowisk między innymi organizacji pozarządowych z terenu Kociewia. Spodziewamy się wypracowania postulatów legislacyjnych.

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/889143,andrzej-grzyb-gware-kociewska-trzeba-rozpowszechniac,id,t.html?cookie=1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *