Regionalizm sprzed wieków. Bytomka

Share

W 1613 roku ukazał się Zielnik Syreniusza, księga cenna i fascynująca. Pełny tytuł brzmi (można sobie samemu odcyfrować):

Syreniusz 1613 Zielnik

Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania. Tak Trunkow, Syropow, Wodek, Likworzow [Lekiwarzom?], Konfektow, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney; Maści, Plastrow. Przytym o Ziomach y Glinkach rożnych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach. Tez o zwierzetach czworonogich, czołgających Ptastwie, Rybach y tych wszystkich rzeczach ktore od nich pochodzą od DIOSCORIDA z przydaniem y dostatecznym dokładem z wielu innich o tey materiey piszacych, z położeniem własnych figur dla snadnieyszego ich poznania a y używania ku zatrzymaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlecego y chorob przypadłych odpedzenia, z wielkim uważaniem y rozsądkiem Polskiem iezykiem zebrany y na osmiero ksiąg rozłożony
Ksiega lekarzom, Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Rostrucharzom, końskiem lekarzom, Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom, Mamkom, Paniom Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaia y obieruia w lekarstwach pilnie zebrane a porządnie zpisane przez D. SIMONA SYRENNIVSA.
[za Wikipedią, ale nie całkiem]


Syreniusz (Syreński) pochodził z Oświęcimia, miasta śląskiego w granicach Rzeczypospolitej leżącego. Ma to znaczenie dla naszego wywodu. Opisał bowiem bytomkę, roślinę z pewnością nazwaną tak od miasta Bytomia.

Rzepá słodka ktorą Kolnikiem ogrodnym álbo domácym nászy w powiećie Krákowskim Bytomką zowią

Kolnik lub bytomka
Kolnik lub bytomka

Mamy więc regionalizm od Krakowiaków Zachodnich z przełomu XVI i XVII wieku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *