Krakosko godka? Oczywiście.

Share

Media doniosły o przygotowywanym kolejnym festiwalu Godki Krakowskiej. Udałem się do źródeł i na stronie czytam:

IDZE, IDZE BAJOKU!
CZYLI FESTIWAL TRADYCYI, OBYCAJU I GODKI KRAKOSKIEJ

Piątego czerwca, w Skale przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (hala widowiskowo-sportowa ul. Ks. St. Połetka 30) odbędzie się festiwal gwary i kultury krakowskiej. Po raz kolejny będziemy mieli okazję spotkać się z sympatykami kultury Krakowiaków.  Jeśli jeszcze nimi nie jesteście, przyjdźcie, na pewno dołączycie do nas!

V Festiwal Godki Krakowskiej to święto wszystkich Krakowiaków, podkreślające ważność małych ojczyzn: tradycji i lokalnej gwary. Jego główną ideą i celem jest przypomnienie oraz propagowanie pięknej, krakowskiej gwary i kultury. Organizatorom wydarzenia zależy szczególnie na zainteresowaniu młodzieży ich lokalną tradycją, zachęceniu do poznania i kultywowania gwary dziadków. Nie zamyka się  jednak wyłącznie na dawny folklor, celem organizatorów jest ożywienie dawnej mowy i wprowadzenie jej we współczesne realia. Pomysłodawca Festiwalu, Zbigniew Grzyb (politolog, dziennikarz i menadżer), już od kilku lat dba o to, by mieszkańcy podkrakowskich gmin nie zapomnieli o swoich korzeniach. Znany jest ze swojej miłości do tradycyjnych zawołań i wyrażeń, a w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślał wartości tradycji ludowych. Wraz ze znaną   prezenterką TVP Kraków poprowadzi piątego czerwca Festiwal Godki Krakowskiej w Skale, przy Centrum Kultury i Sportu. Na uczestników wydarzenia czeka wiele atrakcji, a relacja telewizyjna z festiwalu pozwoli na pokazanie go wszystkim tym, którym nie udało się na niego dotrzeć.

Dalsze szczegóły i kategorie prezentowanych elementów oczywiście na wyżej wymienionej stronie „projektu”.
Piszącego te słowa najbardziej oczywiście interesować będą efekty „notacji”, czyli nagrywania ludzi mówiących gwarą, a także Konkurs Gawędy Ludowej.


Granice dialektu małopolskiego wciąż są dyskusyjne, a podziały językoznawcze nie w pełni pokrywają się z historycznymi, etnograficznymi i „świadomościowymi”.
Na mapie dialektu umieszczonej na stronie serwisu GWARY POLSKIE pod red. Haliny Karaś (Uniwersytet Warszawski) widzimy na przykład, że etnograficzni Krakowiacy Wschodni zaliczeni są do potężnego, różowego zespołu gwar Małopolski środkowo-północnej. Krakowskie zaś jako takie sięga aż pod Częstochowę.

Mapa dialektu małopolskiego. Uniwersytet Warszawski. Serwis Gwary Polskie

Wysiłkom wspominanego inicjatora towarzyszy merytoryczne wsparcie językoznawcy prof. Kazimierza Sikory z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pojedziemy, posłuchamy, zobaczymy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *