Druzbacka w Podegrodziu

Share

Od ładnych paru lat mam zaszczyt i przyjemność brać udział w pracach komisji oceniającej występy uczestników Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA w Podegrodziu.

To wzruszające i poznawczo fascynujące spotkanie z pielęgnowaniem i rozwijaniem tradycji przodków, wyrażającej się w muzyce, śpiewie, ubiorze, obyczajach.

Bogata relacja fotograficzna znajdzie się z pewnością na stronach organizatorów: Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu i Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Tu tylko reminiscencyjny skrót:

Protokół zaś można przeczytać na stronie facebookowej GOK w Podegrodziu.