Materiały gwarowe i z gwarą

Share

Tu się umieści, co się znajdzie, a może być przydatne.

Małopolska

Jest najważniejsza 🙂

Mazowsze

Zdzisław Ćmoch, Kapela, grać! Zwyczaje weselne na podmińskiej wsi,  “Rocznik Mińskomazowiceki” t. 22,2014 [link]

Wielkopolska
Bory Tucholskie

Słownik gwary borowiackiej: http://borytucholskie.net/slownik/