Małgorzata Kapusta, gwara Głowaczowa i okolic

Share

Co to znaczy: pogranicze Mazowsza? Które? To pytania laików, bo dialektolodzy po klasyfikacjach Kazimierza Nitscha przyzwyczajeni są w ten sposób nazywać radomsko-kozienickie tereny, niegdyś głównie puszczą porośnięte. Dziś znajdują się one w województwie mazowieckim, lecz historia ich, więc także wiele cech gwarowych, łączy je z Małopolską. Tę wiedzę „doktrynalną”, podręcznikową weryfikuje praca Małgorzaty Kapusty.

KAPUSTA, Małgorzata
Mowa mieszkańców pogranicza Mazowsza : (na przykładzie Gminy Głowaczów w powiecie kozienickim) / Małgorzata Kapusta
; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Dom
Wydawniczy Elipsa, 2017. – 126 stron : mapy, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 101-104.
Wydanie publikacji sfinansowano ze środków na badania naukowe Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego
ISBN 978-83-8017-167-1
Typ: Publikacje naukowe
Gatunek: Monografia
Czas powstania dzieła: 2017
Temat: Dialekty i regionalizmy ; Język polski ; Gmina Głowaczów (woj. mazowieckie, pow. kozienicki) ; 2015-2016
Ujęcie / dziedzina: Językoznawstwo
811.162.1’282 (opis za Przewodnikiem Bibliograficznym 4/2018)

Możliwość zakupu: np. księgarnia Lideria