Stanisław Dubisz

Share

Ten dynamiczny uczony nie tylko wydaje swoje prace zebrane, co ułatwia dostęp do artykułów rozproszonych po trudno nieraz dostępnych czasopismach. Ukazał się także w postaci osobnej książki bibliograficzny wykaz dorobku Stanisława Dubisza.

Opis podaję za Przewodnikiem Bibliograficznym (4/2018):

Bibliografia publikacji Profesora Stanisława Dubisza z lat 1972-2017 / Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki
Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017. – 92 strony : faksymilia, portret ; 24
cm.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN 978-83-8017-176-3
Typ: Publikacje informacyjne
Gatunek: Bibliografia
Czas powstania dzieła: 2017
Temat: Dubisz, Stanisław (1949- ) ; Językoznawstwo ; Język polski ; Polska ; 1972-2017
Ujęcie / dziedzina: Historia ; Językoznawstwo
811.162.1