Dialektolodzy. Biogramy

Share

Linki do informacji bio-bibliograficznych o ludziach zajmujących się badaniem dialektów polskich i w Polsce.


B

Barbara Bartnicka-Dąbkowska (1927–2011)wspomnienie autorstwa Haliny Karaś w Rocznikach Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

D

Stanisław Dubisz (ur. 1949) — bibliografia jego prac została wydana jako osobna książka

G

Sławomir Gala — naukowy biogram i wykaz publikacji na stronie Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

N

Za twórcę i wieloletniego „kuratora” — Kazimierz Nitsch. Jego postać scharakteryzowała niedawno m.in. Maria Biolik w Pracach Językoznawczych XI UWM.

S

Zmarła Teresa Skubalanka (1928–2016) — nekrolog na stronie UMCS

Ksiądz Manfred Słaboń — fascynująca osobowość


Za ojca polskiej dialektologii uchodzi Lucjan Malinowski.

W Warszawie czci się Witolda Doroszewskiego, który wprowadził do badań dialektologicznych jakoby słuszniejszą i nowocześniejszą metodę statystyczną.

Ewa Rzetelska-Feleszko (1932–2009)  — nekrolog pióra Jerzego Dumy