Elektroniczna bibliografia dialektologiczna

Share

Zagadnienia ogólnopolskie

Ewa Referowska-Chodak, Ludowe nazwy grzybów, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej , 17: 2015, nr 3 (44), s. 218-238.

Wielkopolska

Mazowsze

Warmia, Mazury

Chełmińskie, Lubawskie, Powiśle

Janusz Mosakowski, 2013, Zmiany w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego. RKJ ŁTN, T. 59, s. [143]-163

Kociewie

Śląsk

Małopolska

Dobrawa Skonieczna-Gawlik, Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice: Regionalny Instytut Kultury, 2016. Online

Literatura „gwarowa”

Kazimierz Nitsch, 1936, o książeczkach Feliksa Steuera (Język Polski, XXI: 1936, z. 5, s. 154)

Dialektologia i folklorystyka. Etnolingwistyka

Elżbieta Masłowska, 2017, Kamienne serce – drewniana dusza. Kamień i drzewo jako archetypowe wzorce kreowania wizerunku psychofizycznej kondycji człowieka w języku i w kulturze tradycyjnej. [online]