Diktand Ślōnskij Godki 2016

Share

W Rybniku-Niewiadomiu w zabytkowej kopalni Ignacy (Hoym) odbyło się 27 maja 2016 r. dyktando śląskie — Diktand Ślōnskij Godki p.m. (co to znaczy? może: pod mianym). Trud organizacji wzięła na siebie DURŚ: Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich.

3 Diktand Godki Ślōnskij p.m. Łysohorskygo Ondry

Dyktando było dobrze zorganizowane. Tekst był dyktowany przez znaną z telewizji p. Izoldę Czmok-Nowak:

Autorem zabawnej i niełatwej do poprawnego ortograficznie zapisania historii z życia był Eugeniusz Kosmała, znany słuchaczom Radia Piekary i czytelnikom jako Ojgyn z Pniokōw. Nie wypominamy wieku, ale bardzo doceniamy, że jest to czynny internauta i bloger.
Prace sprawdzali: Andrzej Szczeponek, organizator I dyktanda, Alojzy Zimończyk i Artur Czesak. Tekst podaję za Dziennikiem Zachodnim, bo mój egzemplarz nieco pomazany.

Starowno Staro
Moja Staro na isto stoji ô mie, mo ô mie starani. Jo to ci tam już terozki blank do mojigo wyglōndu naskwol żodnyj wogi niy przikłodōm (he, he… kejsik bōło gynau inkaszij!). Ôblykōm terozki na sia, co mōm, bele by ino bōło snożne. Prziôbleczyni moji niy ma wybiyrne, beztōż tyż na beztydziyń ôblykōm sie blank jednako. Nō, jakeś galoty, treska abo hymda, możno niykedy cwiter. Zagōnić, zakludzić mie do sklepu to na isto ôgrōmno utropa. Pierzinym niy mōm rod kupowanio lōntōw i tela. Niydowno moja Staro umiyniyła se ô mie yntlich zadbać.
– Trza by Ci bōło chopie sprawić jaki nowy ancug! – pedziała uwziyńcie. – Idymy na miasto do sklepu ze gangolami!
Godka ta wywołała wy mie jankuryjno, krymfno akcyjo ôbrōnno. We srogim przipływie mojigo ôbrzidzynio do sprawōnkōw, umiyniōłech se, co chyca sie wroz za ôdkłodane na niyskorzij ôd pora lot schrōnianie wszyjskigo we pywnicy. Te sprzōntanie, to drugo zniynawidzōno bezy mie robota, po sprawōnkach ôblyczek. Miołech nadziejo, iże wszyjsko sie jakosik rozlejzie po gnatach, ale psinco z tego. Niydoczkani moje! Niy take nōmery ze mojōm fest uwziyntōm Starōm.
Moja Elza doczkała, aże wszyjsko gynał poschrōniōm we tyj pywnicy, zatym ze cołkōm słusznościōm zagroziōła, co mie ôdstawi ôd prykola do mōmyntu, aże lajstna se nowy ancug. Rod niy rod musiołech ze mojōm Starōm pōńś na Wolka do takigo ci srogigo zalōnu ze prziôbleczyniym do chopōw. Sumeryjo zetwała bez trzi godziny. Procno bōło – alech wydolōł. Kejch my już wylazowali ze tego zalōnu, jo lekcejszy ô jake tysiōnc piyńcet złotkōw, za to ze ćmawo modrym blank nowym gangolym, hymdami, ku tymu nowym szlipsym i szczewikami spytołech sie moja:
– A tak po prowdzie, padej Elza ino po jakigo pierōna trza mi tyn nowy ancug? Na to ci ta moja roztomiyło pedziała:
– Nō, przeca musza mieć Cie w czymsik chopie pochować!


Zwyciężyli:
1 miejsce: Aleksandra Gruszka z Rudy Śląskiej;
2 miejsce: Stanisław Neblik z Rybnika;
3 miejsce: Dariusz Jerczyński z Katowic.
Każda z tych osób to osobowość śląskiej logosfery, więc można rzec, że rozwój standaryzującej się śląszczyzny idzie w parze z działalnością tekstotwórczą. I tyle pierwszych wrażeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *