Archiwa kategorii: Ukraina

Gwary polskie na Ukrainie

Share

Gwary polskie na Ukrainie to temat trudny („są tematy trudne” — kto to powiedział?), niekiedy niebezpieczny, nacechowany politycznie, poddawany naciskom propagandowym, negowany, na pewno złożony. Badania były utrudnione w latach największej przyjaźni między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, które dokonały po wojnie regulacji granic i wymiany ludności, a żadnych mniejszościowych grup etnicznych ani ruchów nacjonalistycznych na swoich terytoriach budujących socjalizm oficjalnie nie miały.


Dobrze więc, że powstała książka, jedna z wielu oczywiście, o tamtejszych gwarach polskich, jak najbardziej naukowo prezentująca materiał oraz systemy językowe, z których wzięto przykłady do badań słowotwórczych.

Mam na myśli pracę Katarzyny Czarneckiej, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik, Kraków: IJP PAN, Wyd. Libron – Filip Lohner, 2014