Archiwa kategorii: regionalizm

Łapsze Niżne – wszechstronna książka o historii wsi i regionu

Share

Łapsze Niżne na Spiszu, opisane w książce Z dziejów Łapsz. 700-lecie przybycia Zakonu Bożogrobców na Zamagurze Spiskie. Praca zbiorowa pod redakcją Juliana Kowalczyka, Łapsze Niżne – Nowy Targ 2013.
Książka budzi podziw.
Zachęcam.