Archiwa kategorii: mapy

Jak się ta kartofla w górach nazywa?

Share

Często się dialektologię łączy z rozprawianiem o historiach pradawnych. Sam lubię snuć rozważania o realnych i potencjalnych odzwierciedleniach przedpaństwowych granic w dzisiejszych różnicach dialektalnych. Lecz czasem sprawy te są względne lub niepewne, a pamięć ludzka płata figle, to jest jako odwieczną starożytność przedstawia fakty, o których w gazetach pisano na przykład pod koniec XIX wieku, zgoła przeciwnie. Dziś kartofel. Wiem, niektórzy krzyczą: ziemniak!
Jakub Ścisłowicz, założyciel Stowarzyszenia Miłośników Gwar Góralskich, opracował z udziałem innych internetowych miłośników „kultury bliskiej” mapę z nazwami góralskimi. Pomagali ludzie z góralskich fanpejdży, np. Goral na gory. Góralszczyzna zaś okazuje się terenem z licznymi wspólnymi cechami kulturowymi mimo różnej przynależności państwowej i różnych języków urzędowych. Adres mapy w większej rozdzielczości.

Nazwy ziemniaków u Górali i w regionach sąsiednich/ Názvy zemiakov u Goralov a v susedných regiónoch

Przypomnijmy więc przy okazji, gdyby ktoś chciał tak z gruntu sprawę zacząć badać, to powinien sięgnąć po artykuł Erazma Majewskiego, opublikowany w roku 1893 w Pracach Filologicznych Nazwy ludowe kartofla i ich słoworód.
Pozwalamy sobie tu zamieścić wersję PDF oraz krótki wyciąg. Majewski wyliczył ziemniaków i ich odmian ludowe nazwy następujące:

amerykany; ameryki; arczaki; bałabaje; bałabajka -i; bałabany; bałabony; bałabuny; bałaburka -i; bambery; bambry; bandurka -i ; bandz; barabòla -e -i; berlinka -i; berliny; bielasy; bieluchy; bliźnica -e; bula -e; bulba -y; bulbega -i; bulewka -i; bulwa -y; bulwany; bundz -e; burki; buroczka -i; buryszka -i; bylwy; cébulki; charony; cisy; cybulki; dobery; felka -i; francuzy; frejki; funtówki; gajdaki; gajdy; galicyjak -i; gałuch -y; garagola; glinki; gordzola -e; grabówki; grula -e; harcaki; hardyburka -i; hruszka -i; jabka; jakóbka; jarczak -i; ichy; iisty; karaczał -y; karakula -e; karczochy; karpele; kartofel; kartofla; kartopla -e; knole; knule; kobzalicki; kompery; kumpery; krakusy; krompel -e; łaciaki; mandyburka -i; maramony; marmurki; marykany; mazurki; modraki; modrzaki; murdzaki; nuchle; oczka; pantówka -i; parczochy; parzochy; pentówka -i; perki; perzaki; pośpiechy; pośpiechy czarne; pośpiechy żółte; przanka; pyrczyska; pyrka -i; pyrzaki; rachany; rachuny; ripa; rožki; rozkule; rychliki; rzepa -y; rzepecka -i; sasaki; sasy; sinodołki; siwki; sulki; sutki; świętojanki; sztajfarki; tywka; urany; warsiawiaki; waryjatka -i; ziąmniaki; ziemiaki; ziemlak -i; ziemne jabłko; ziemniak -i; zimiák -i; zimioki

Paręnaście lat temu artykuł na temat ziemniaków opublikowała Lucyna Tomczak, ale ona do Majewskiego nie zaglądała, o czym świadczy przypis, gdzie pomylone są imiona. Niech będzie, że to chochlik.
W ciągu dwóch z górą kop lat, jakie minęły od chwili wydania pracy Majewskiego, liczba używanych nazw tych bulw znacznie zmalała, ale zasięgi przedstawione na mapach oraz metoda ich zebrania — godne pochwały i naśladowania.

Będą uczyć gwary świętokrzyskiej

Share

Bardzo ciekawa informacja z gminy Miedziana Góra. Wojciech Ściwiarski pisze, że będą tam prowadzone zajęcia, na których Ewa Siudajewska będzie uczyć gwary. O znanej i uznanej gawędziarce i animatorce kultury pisało się tu nie tak dawno.

Pani Siudajewska związana jest z Bęczkowem, odległym od Miedzanej Góry o 20 kilometrów. Dużo to czy mało?

 Można rzec, że to odległość niewielka, a mowa obu okolic nie jest bardzo różna, choć zapewne nie jest identyczna. W czasie tego rodzaju działań rewitalizacyjnych kładzie się większy nacisk na wspólnotę i podobieństwa niż na poczucie odległości czy animozje z czasów pradziadków. Jest to zarazem zmiana w stosunku do tradycyjnych układów sympatii, antypatii i znajomości.


Czym jest gwara świętokrzyska? Można by też powiedzieć: kielecka. Dla dialektologów zawsze istnieje kłopot z nazwami regionów i centrów kulturalnych i podziałami językowymi. Najczęściej wielką połać Małopolski nazywa się Małopolską środkowo-północną, ale uznanie, że od Pacanowa do Końskich i od Sandomierza po Włoszczowę mówi się mniej więcej tak samo to poniekąd uznanie, że między stożkiem a walcem jest sporo podobieństw.
Dlatego warto pamiętać o dwóch głównych i mocnych cechach mowy ludzi spod Świętego Krzyża:
— brak samogłosek nosowych; odpowiednikami ogólnopolskich ęą są głoski o, czyli: koło Świetego Krzyzamoka na kluskizeby w gebie;
— oczywiście mazurzenie: cemujezdzejesce, przysedem.

To, co najważniejsze podczas takich warsztatów, które mają się odbywać w Miedzianej Górze, to umiejętność przekazania melodii mowy, bez przesady i karykatury, oraz zwrócenie uwagi na związek języka z kulturą.

Kto najwięcej wie o gwarze Kielecczyzny? Prof. Stanisław Cygan z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.