Archiwa kategorii: Bez kategorii

Interesujący nowy tom: Текст в языке, речи, культуре

Share

W Mińsku ukazał się drukiem, a co najważniejsze, na stronach internetowych dostępne są pełne wersje prac opublikowanych w kolejnym tomie prac językoznawczych upamiętniających Adama Supruna.

В сборник включены тексты докладов участников Международной научной конференции «X Супруновские чтения» (Минск, 4–6 ноября 2017 г.) [chyba 2016 — AC], посвященной памяти видного белорусского ученого, профессора Адама Евгеньевича Супруна (1928–1999). По сложившейся традиции конференция объединяет разнообразную научную тематику, отражая круг научных интересов А. Е. Супруна не только в области лингвистики текста, но также и истории языка, лексической семантики, этнолингвистики, диалектологии, психолингвистики. Рекомендуется широкому кругу лингвистов – специалистов по славянским языкам.

Текст в языке, речи, культуре : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т.. – Минск : РИВШ, 2017. – 286 с. Р е ц е н з е н т ы : доктор филологических наук профессор Г. А. Цыхун; доктор филологических наук профессор Е. Г. Задворная ISBN 978-985-586
Spis treści:

Dialektolog w drodze

Share

Bywa tak, że mało jest czasu na refleksję zapisaną, bo wiele się dzieje. Wydarzenia i dźwięki mowy różnych okolic odkładają się w pamięci. Google zapamiętał minione dwa dni w sposób przedstawiony na filmiku.

Wiśniowa i Limanowa — to się rymuje, a spotkania, które tam odbyłem, różne pod względem treści, upewniają mnie w jednym: ludzi dobrej woli jest więcej, niżbyśmy się spodziewali.

Inicjatywy kulturalne podejmowane w gminie Wiśniowa (powiat myślenicki) i w Limanowej oraz powiecie limanowskim są godne zapamiętania, pochwalenia, kontynuowania.

Były to: inauguracja projektu Wiśniowsko godka i III Limanowska Wiosna Poetycka.