Miesięczne archiwum: Luty 2015

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego!

Share

Z okazji Twojego święta, przyjmij, języku polski, najlepsze moje życzenia. Żyj zdrowo.
Trwaj w swoich obejściach i gdziekolwiek zechcesz, moja mowo domowa, z księstwa sandomierskiego i krakowskiego.

Żyjcie i Wy, drogie języki nieoczywiste.
Jeśli ktokolwiek chce Wami mówić, tworzyć i rozwijać Waszą formę pisaną, niech nie spotyka Was nienawiść, niechęć i niewiara w sens.
Rośnijcie mądrze i etycznie. Niech nie spotka Was splugawienie. Obyście się nie stały nośnikami nienawiści i pogardy, zwłaszcza ze względu na to, że ktoś używa innego języka.

Mili Czytelnicy wszech języków! Myślę, że dobrą formą świętowania będzie przeczytanie i przemyślenie deklaracji „Małe jest wielkie” (sprawdźcie, czy jest już przełożona na Wasz język, a jeśli nie, to…) oraz zajrzenie na stronę ONZ. Oby nie zabijano za język.