Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Tańce i pieśni Pogórzan

Share

Pogórzanie to polska grupa etnograficzna, której siedziby rozciągają się (może to w odniesieniu do niektórych miejscowości Krohowskie praesens etnographicum) od położonych na wschód od Nowego Sącza w powiecie nowosądeckim miejscowości Korzenna (stolica gminy), Lipnica Wielka (nie mylić z Orawą!), Bukowiec po Drohobyczkę i Przedmieście Dubieckie w powiecie przemyskim.

W Bobowej, miejscowości znanej ostatnio z dbałości o wielokulturowe dziedzictwo, pamięć o żydowskich mieszkańcach, ukazała się książka poświęcona opisowi tańców.

Książka Tańce i pieśni Pogórzan pod red. Henryka Kusia (Bobowa 2014) zawiera jednak więcej niż mówi sam tytuł, ponieważ jest ciekawym kompendium etnograficznym.

Bardzo interesujący jest opis stroju pogórzańskiego napisany przez sądecką badaczkę Marię Brylak-Załuską.

Książkę podarowała mi pani choreograf Stefania Bogumiła Kowalska. Bardzo dziękuję!

Pogorzanie - 0045 Pogorzanie - 0046 Pogorzanie - 0047Pogorzanie - 0048

Bibulić po kujawsku

Share

Gratuluję zwycięzcom konkursu, o którym napisała „Gazeta Pomorska”:

Oni potrafią posługiwać się gwarą kujawską

Poznaliśmy laureatów konkursu literackiego “Bibulić po kujawsku”, ogłoszonego przez inowrocławską bibliotekę.
(…)
W konkursie wzięło udział 14 osób z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego. Zadaniem każdego uczestnika było napisanie gwarą kujawską krótkiego utworu literackiego. Po ocenie prac przez jury pierwszą nagrodę przyznano Jerzemu Łaganowskiemu, drugą Agnieszce Komór, a trzecią Elżbiecie Fiderek. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Lokalną Grupę Działania “Czarnoziem na Soli”.

A bibulić znaczy ‘pisać’. Słowo to jest w Słowniku gwary kujawskiej, który opracowała dr Katarzyna Podczaska (Inowrocław 2013).